Salgs- og leveringsbetingelser

Priser:
Alle priser er i DKK, ekskl. moms og fragt. Fragt fri v/ køb over DKK 1.500 ekskl. moms. Angivne priser og evt. fri fragt gælder kun for ordrer til levering i Danmark, ikke omfattende Grønland og Færøerne. Priserne vil automatisk blive reguleret efter de til enhver tid gældende samhandelsbetingelser. ProNelli forbeholder sig ret til at ændre priser uden forudgående varsel.

Levering:
Vi leverer i henhold til bestemmelserne NL92, NLM94, NLT95 og NLS95.

Forsendelse:
Forventet leveringstid indenfor 2-3 hverdage.

Betalingsbetingelse:
Betalingsfristen er 30 dage netto. Efter forfaldsdato beregnes morarente på 1,5% pr. påbegyndt måned.

Returvarer:
Varer tages kun retur efter forudgående aftale. Specialvarer tages ikke retur. Kun varer i original, ubrudt og ren stand tages retur. Godkendte returvarer krediteres med et fradrag på op til 20 % af varens pris på købstidspunktet med mindre, at andet er aftalt. Al varereturnering sker for købers risiko og regning. Ved kreditering godskrives kundens konto hos os, hvorved kundens tilgodehavende automatisk modregnes i fremtidige varekøb.

Reklamation:
Ved berettigede reklamationer over leverede varer forbeholder ProNelli sig ret til at afhjælpe reklamationen ved reparation eller ombytning uden beregning.

Produktansvar:
ProNelli har en produktforsikring. ProNelli er dog aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Forbehold:
ProNelli tager forbehold for eventuelle fejl, midlertidigt udsolgte varer, afgiftsændringer samt forbehold uden for vor kontrol (forsinkelse fra leverandør, speditør osv.).